Background Image

Arheološko nalazište na lokalitetu Gradac

Na brdu Gradac otkriveni su zidovi sa lukovima, rimska čatrnja, te brojni nalazi keramike od neolita pa sve do ranog srednjeg vijeka. Prozor-Rama, Bosnia and Herzegovina
Pozovite nas +387 36 770 880; +387 63 438 113
info@alr.ba; danijel@alr.ba;

Arheološka iskapanja na lokalitetu Gradac u mjestu Ljubunci započela su u svibnju 2017. godine.

Na istoimenom brdu Gradac otkriveni su zidovi sa lukovima, rimska čatrnja, te brojni nalazi keramike od neolita pa sve do ranog srednjeg vijeka. U listopadu 2017. godine otkriveni su i temelji bazilike sa krstionicom koja datira iz 4. ili 5. stoljeća. Istraživanja na ovom lokalitetu se nastavljaju.

Kontakt: Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama, Danijel Burečić, koordinator za turizam
Ulica kralja Tomislava bb Prozor-Rama;

+387 36 770 880; +387 63 438 113

info@alr.ba; danijel@alr.ba;

www.alr.ba

Prozor-Rama, Bosnia and Herzegovina

Get Directions