Background Image

Nekropola sa stećcima “Donje Bare”

U mjestu Donje Bare, na jugozapadnim obroncima planine Čvrsnice nalazi se nekropola sa 26 stećaka. Blidinje Lake, Bosnia and Herzegovina
Pozovite nas +387 63 254 485
katarinabeslic92@gmail.com

U mjestu Donje Bare, na jugozapadnim obroncima planine Čvrsnice nalazi se nekropola sa 26 stećaka, 13 ploča, 5 sanduka, 4 sljemenjaka, jednim križem i 3 fragmenta sanduka.
Smješteni su na manjem uzvišenju ispod Jelinka, a šest stećaka je na jednom od dva tamošnja zemljana tumula. Jedanaest spomenika ukrašeno je raznim motivima, među kojima su 3 ploče, 4 sanduka, 3 sljemenjaka i 1 križ.

Većinom preovladavaju motivi kružnih vijenaca, križeva, svastika i štit s mačem, a posebanost je motiv stiliziranih ljiljana – križeva. Uz klasične predstave turnira i kola jedinstven je prikaz turnira na konjima sa ženskim likom između njih, koji prate tri figure u arkadama.
Nekropola sa stećcima Donje Bare, je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čini nekropola sa 26 stećaka.

Kontakt: Katarina Bešlić, Fra Grge Martića 30, Posušje; +387 63 254 485; katarinabeslic92@gmail.com

Blidinje Lake, Bosnia and Herzegovina

Get Directions