Background Image

OO „Prenj“ Jablanica

Omladinska organizacija „PRENJ“ Jablanica je nevladino omladinsko udruženje građana koje djeluje na području općine Jablanica od 2007. godine Jablanica, Bosnia and Herzegovina
Pozovite nas 061/627-191
ooprenj@gmail.com

Omladinska organizacija „PRENJ“ Jablanica je nevladino omladinsko udruženje građana koje djeluje na području općine Jablanica. Osnovano je 2007. godine sa misijom prosperiteta mladih u općini Jablanica, kroz uvezivanje sa istim i sličnim organizacijama na lokalnom i širem nivou.
U sklopu svojih aktivnosti poseban akcenat stavljaju na doprinos razvoja turističkih potencijala i njegovu promociju, a turističke aktivnosti podijelili su na:

* Aktivnosti vezane za planinarenje na četiri pristupne Prenjske staze sa Jablaničke strane:
– Glogošnica – Glogovo – Has – Lučine – Lupoglav
– Glogošnica – Čatrnja – Međuprenjovi – Greda – Cetina – Lučine – Tisovica
– Ravna – Vidrine Grude – Uborak – Cetina – Tisovica – Zelena Glava
– Dragan Selo – Rječice – Rječice – koliba Kada – Borovac

* Aktivnosti vezane za kanjoning:
-kanjoning kroz Jarmatu (Suhava)
-kanjoning do vrela Šanica
-kanjoning do vrela jablaničke Bijele
-kanjoning do vrela Draganjke

* Aktivnosti vezane za Jablaničko jezero
-vožnja čamcom i kanuom po Grabovičkom jezeru do zaljeva Diva Grabovica

Kontakt: Senid Musić, Glogošnica bb, 061/627-191, ooprenj@gmail.com

Jablanica, Bosnia and Herzegovina

Get Directions