Background Image

Rijeka Doljanka – Fly fishing

Jedini dozvoljeni lov je klasično mušičarenje "Fly fishing" - "ulovi i pusti". Lake Jablanica, Bosnia and Herzegovina
Pozovite nas 061/346-477
admir.sehic@gmail.com

Rijeka Doljanka je desna pritoka rijeke Neretve, a svojom čistoćom omogućava razvoj i opstanak raznih vrsta riba.

Udruženje sportskih ribolovaca “Glavatica” redovno se brinu o uređenju revira, čistoći i nesmetanom opstanku ribljeg fonda. Jedini dozvoljeni lov je klasično mušičarenje “Fly fishing” – “ulovi i pusti”.

Dužinom cijele rijeke postoji uređena staza, koja je prohodna tokom cijele godine. Ribolovna sezona na reviru “Doljanka” traje od 1. marta do 10. oktobra, a ribolov je dozvoljen isključivo mušičarenjem, bez dodatnog otežanja sa dvije mušice i udicom bez kontra kuke.

Lake Jablanica, Bosnia and Herzegovina

Get Directions