Background Image
Rijeka Šanica izvire na obroncima u podnožju Prenja i protiče kroz selo Šanicu Jablanica, Bosnia and Herzegovina
Pozovite nas 036/757-151
t.zajednicajab@bihnet.ba

Rijeka Šanica izvire na obroncima u podnožju Prenja i protiče kroz selo Šanicu. Lijeva je pritoka Glogošnice, lijeve pritoke Neretve.
Šanica je je rijeka manjeg riječnog toka, koje izviru u masivu Prenja te se nakon kraćeg toka ulijeva u Neretvu. Svojom čistoćom omogućava pogodnosti za kampovanje i ribolov.

Kontakt: Tourist info center Jablanica,
Ulica Bitka za ranjenike bb,
036/757-151,
t.zajednicajab@bihnet.ba

Jablanica, Bosnia and Herzegovina

Get Directions