Background Image

Savez poljoprivrednih udruženja Jablanica

Savez je osnovan sa ciljem pružanja stručne pomoći članovima udruženja članova Saveza u realizaciji i implementaciji projekata iz oblasti poljoprivrede i pčlarstva Jablanica, Bosnia and Herzegovina
Pozovite nas 036/752-977
spu.jablanica@hotmail.com

Savez je osnovan sa ciljem pružanja stručne pomoći članovima udruženja članova Saveza u realizaciji i implementaciji projekata iz oblasti poljoprivrede i pčlarstva, bojloj saradnji i koorinaciji poljoprivrednih udruženja međusobno i saradnji sa drugim organizacijama i institucijama koje su od značaj.
Ciljevi i zadaci „ Saveza poljoprivrednih udruženja Jablanica“ su:
– formiranje poljoprivredne savjetodavne službe,
– obavljanje stručnog nadzora u poljoprivredi,
– obrazovanje poljoprivrednika,
– obrazovanje poljoprivrednika ka rentabilnoj i kvalitetnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
– obrazovanje poljoprivrednika ka organskoj proizvodnji,
– obrazovanje poljoprivrednika ka savremenim metodama poljoprivredne proizvodnje,
– specijalna obuka stručnjaka za poljoprivredu,
– pružanje stručne pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u realizaciji novčanih poticaja u poljoprivredi,
– prikaz novih tehnika i tehnologija,
– primjena naučnih dostignuća u praksi,
– izrada programa ekonomskog korištena zemljišta,
– očuvanje ekološke ravnoteže,
– unapređenje seoskog turizma i dodatnih djelatnosti na gazdinstvu,
– usmjeravanje u razvoj sela i cjelokupno ruralno područje i drugo.
– aktivno učestvovanje u kreiranju i realizaciji strategije razvoja u oblasti poljoprivredne djelatnosti,
– učestvuje u raspravama i procedurama za izmjenu i donošenje zakonskih akata i drugih normativnih akata u oblasti poljoprivrede i pitanjima od značaja za poljoprivredu (npr. regulacioni i urbanistički planovi,ekologija)
– predlaganje općinskim, kantonalnim, federalnim i državnim organima i institucijama, mjera iz oblasti agrarne politike u cilju poboljšanja ekonomskog položaja poljoprivredne proizvodnje,
– zastupanje članova svih Udruženja koja su osnivači Saveza,
– educiranje poljoprivrednih proizvođača kroz stručna predavanja i seminare,
– planiranje, realizacija i koordinacija zajedničkih ciljeva i aktivnosti,
– saradnja sa domaćim i stranim organizacijama iz oblasti poljoprivredne djelatnosti.

Kontakt: Admir Đelmo, Doljanka bb, tel/fax 036/752-977, spu.jablanica@hotmail.com

Jablanica, Bosnia and Herzegovina

Get Directions