Background Image
U suvenirnici se mogu pronaći suveniri sa motivima „Bitke za ranjenike“, likom Josipa Broza – Tita, kao i drugi motivi iz NOB-a. Jablanica, Bosnia and Herzegovina
Pozovite nas 061/714-766
bitkananeretvi@yahoo.com

„Suvenir shop“ je jedna od prihodovnih djelatnosti udruženja „Društvo Josip Broz Tito“ iz Jablanice.
Suvenir shop -galerija koja se nalazi na platou Muzeja „Bitke za ranjenike na Neretvi“ u Jablanici, a u njoj se mogu pronaći suveniri sa motivima „Bitke za ranjenike“, likom Josipa Broza – Tita, kao i drugi motivi iz NOB-a.

Također, u okviru suvenirnice nalaze se fotografija, te razglednice, magneti i drugi suveniri sa raznim motivima i ljepotama općine Jablanica.

Kontakt: Ozren Islamović, Street Bitka za ranjenike na Neretvi,
061/714-766,
bitkananeretvi@yahoo.com

Jablanica, Bosnia and Herzegovina

Get Directions