Background Image

Tradicionalni veslački maraton Ismet Kovačević-Gagula

Jablanica, Bosnia and Herzegovina
Pozovite nas +387 036 753 475
okpis@bih.net.ba

Kao dio “Jablaničkog ljeta”, pod sponzorstvom Opštine Jablanica, a u organizaciji Omladinskog kluba “Pod istim Suncem”, održava se tradicionalni veslački maraton “Ismet Kovačević-Gagula” na Jablaničkom jezeru.

Maraton se održava na ruti ‘Vila’ Ostrožac – ‘Peta’, u dužini od 4210 metara. Takmičenje se održava u tradicionalnim drvenim čamcima, minimalne dužine 3.50 metara i minimalne dubine od 50 cm dok vesla moraju biti drvena.
Svaka posada se sastoji od dva člana, i to jednog veslača, i jednog kormilara, ili navigatora, koji imaju pravo da promijene svoje uloge u toku trajanja trke.

Kontakt: Omladinski klub “Pod istim Suncem”,
Trg oslobođenja b.b., Jablanica;
+387 036 753 475
okpis@bih.net.ba
www.okpis.org

Jablanica, Bosnia and Herzegovina

Get Directions