Background Image

Omladinski ljetni kamp 2018.

Ljetni kamp za 20 mladih iz Jablanice Omladinski klub organizovao je na Jablaničkom jezeru, kao jednu od aktivnosti u sklopu jablaničkog ljeta 2018.

Cilj projekta je bio je doprinijeti razvoju aktivnog učešća i voloterizma u zajednici promocijom interkulturnog dijaloga kod mladih kroz učenje o drugima, pobijajući rodne stereotipe, i koristeći savremene tehnologije i oblike izražaja kao preduslova za smanjenje negativnog ponašanja, diskriminacije u međusobnoj interakciji.

Sve aktivosti i radionice bile su participativnog karaktera koji podrazumjeva aktivno učešće mladi u kreiranju i provođenju istih, uz korištenje različith metoda poput individualnog rada, timskog rada, predavanja, simulacija, sportskih i društvenih aktivnosti, prezetacija, i drugih metoda.

Učesnici su na sastancima koji su se održavali u Omladinskom klubu prije kampa u trajanju od 1 mjeseca, uz podršku projektnog tima sami, kreirali sadržaj i program kampa.

Mladi su kroz četiri dana, od 27. do 30. augusta, unaprijedili vlastita znanja o volonetrizmu i aktivizmu u zajednici, o rodnoj ravnopravnosti, stereotipima, predrasudama, ksenofobiji i dikriminaciji. Pored toga, kreirali su video i foto materijale, kao i poruke, koje će koristiti u online kampanji koja će se provoditi nakon kampa, pa do kraja godine.

Izvor: www.rtvjablanica.ba