Background Image

Zaštitno istraživanje, konzervacija i restauracija lokaliteta Ričina, Posušje

Projekt zaštitno arheološko istraživanje srednjovjekovne nekropole stećaka Općine Posušje započeo je u ponedjeljak 9. 4. 2018. Nositelj projekta je Općina Posušje uz potporu Federalnog ministarstva kulture i športa. Voditelj istraživanja je Tino Tomas, arheolog sa sveučilišta u Mostaru. Stručnu ekipu na istraživanju čine arheologinje Maja Soldo, Josipa Penava i Katarina Bešlić te student arheologije Tomislav Mihalj.

Ovaj projekt predstavlja prvu fazu projekta „Zaštitno istraživanje, konzervacija i restauracija lokaliteta Ričina, Posušje.“ Općina Posušje ovim projektom nastavlja aktivnosti na zaštiti kulturno-povijesne i graditeljske baštine lokaliteta Ričina koji se nalazi na listi Peticije za proglašenje Ričine nacionalnim spomenikom. Vremenski okvir arheološkog istraživanja ove faze projekta je 9. 4. 2018. – 19. 4. 2018. ovisno o situaciji na terenu.

Izvor: www.opcina-posusje.ba